Prehranska podpora bolnika z neozdravljivim rakom

1 UVOD.pdf 1.5MB
2 Čavka - Oražem - Osnovni principi in splošna načela pri spremljanju stanja prehranjenosti bolnika z neozdravljivim rakom.pdf 2.0MB
3 Mlakar Presejanje in osnovna prehranska obravnava.pdf 2.2MB
4 Kozjek - Priporočila za prehransko podporo bolnika z neozdravljivim rakom.pdf 2.4MB
5 Pahole - Prehranska podpora v zadnjem obdobju življenja.pdf 3.2MB
6a Petrica - Prikaz primera Parenteralna prehrana na domu.pdf 647.3KB
6b Mehle - Prikaz primera Prehranska obravnava bolnika z neozdravljivim rakom v zadnjem obdobju.pdf 769.2KB

NA STIČIŠČU: Paliativna oskrba in kardiologija

0 Lopuh - Uvod Paliativna oskrba in kardiologija.pptx 2.0MB

3 Zelko - Dileme družinskega zdravnika v paliativni oskrbi srčnega in žilnega bolnika.pptx 2.2MB

4 Šebeštjen - Kdaj aktivno zdravljenje srčnega bolnika ne prinese več koristi.pptx 1.5MB

5 Blinc - Kdaj aktivno zdravljenje žilnega bolnika ne prinese več koristi.pptx 2.5MB

6 Tasič - Kdaj izklapljamo ICD.pptx 2.3MB

7 Jug - Načela paliativne oskrbe pri srčnem bolniku.pptx 5.9MB

8 Cevc - Naj zdravila ukinjamo.pptx 644.5KB

9 Poglajen Ko presaditev srca ni več možna.pptx 4.5MB

99 Ebert - Na stičišču Paliativna oskrba in kardiologija.pptx 961.9KB

Različni obrazi bolečine

1 - UVOD.pptx 902.4KB
2 - OSNOVNI PRINCIPI IN SPLOŠNA NAČELA PRI ZDRAVLJENJU BOLEČINE V PALIATIVNI OSKRBI - biopsihosocialni model.pptx 294.1KB
3 - OBRAVNAVA BOLEČINE V AMBULANTI SPLOŠNEGA ZDRAVNIKA.pptx 5.8MB
4 - ČUJEČNOST IN NJENA VLOGA V OBVLADOVANJU BOLEČINE.pptx 323.9KB
5 - ZDRAVLJENJE TEŽKO OBVLADLJIVE BOLEČINE.ppt 3.4MB